سند چشم انداز ورابردی

 

 

بنام خدا

سند راهبردی اندیشکده

 موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان

 

 

 

 

به نام خدا

سند راهبردی اندیشکده  موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان

متناظر با سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و منطبق بر  سند راهبردی نظام جامع جمهوری اسلامی ایران  به شرح زیر تدوین شده است:

 

متن پیشنهادیه سند راهبردی (رویکرد جامعه ورزش واقتصاد)

این سند جهت تایید و تصویب در هیات مدیره موسسه تدوین و پیشنهاد شده است:

-         مقدمه :

-        تعريف عنوان انديشكده

-        اندیشکده سفیرهمدلان ورزش واقتصاد ایرانیان مجموعه برساخته‌هايي است كه به نيازهاي ورزش واقتصاد  پاسخ مي‌گويد. شايد بتوان گفت اندیشکده سفیرهمدلان ورزش واقتصاد ایرانیان معرفت روشمند و سامان‌يافته و واقع‌نمايي از جهانی شدن است كه به كسب و تسلط با ابزار "علم" بر ورزش واقتصاد  مي‌انجامد..

-        اندیشکده‌ها مانند هر سازمان و نهادی باید ساختار اداری محکم و متناسب و استانداردی داشته باشند که آن‌ها را برای رسیدن به رسالت و اهدافشان کمک کند. ابعاد مهم در این ساختار عبارتند از: شیوه مدیریت، متغیرهای ساختاری، منابع مالی، چگونگی هدایت سازمان به‌وسیله قواعد بنیان‌گذارانه، کمیته یا هیأت امنا، شیوه سازمان‌دهی گروه‌های فعال در اندیشکده، میزان، نحوه و کیفیت آموزش کارکنان، شبکه ارتباطی قوی و پویا و غیره است. این ساختار باید طوری تعریف شود که اندیشکده را برای ایفای نقش مؤثر در سیاست‌گذاری‌های کلان در مواجه با پیچیدگی‌های گوناگون مسائل اجتماعی، اقتصادی، ورزشی  و فرهنگی آماده کند، به‌طوری که بتواند با بهره‌گیری از دانش روز، بهترین ایده‌ها و پیشنهادهای ممکن را در راستای سیاست‌گذاری کارآمد به متصدیان دولتی، بخش خصوصی و عموم مردم ارائه دهد

درساختار تمامی اسناد فرا دستی، ایران کشوری با جایگاه ویژه اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلامی و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل است.

 لذا باید زیرساخت اساسی مبتنی بر شکل گیری جامعه فناوری و آماری در ورزش واقتصاد  با بهره گیری گسترده و همه جانبه در کلیه سیستم های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی  و اقتصادی کشور باشد.

لذا با توجه به موارد فوق، رشد و توسعه این فناوری در دو بخش باید صورت گیرد :

§       توسعه صنعت و فناوری

§       گسترش کاربری آن در حوزه های مختلف بخشی و فرابخشی از قبیل ورزش و اقتصاد،  در حوزه های فرهنگ، آموزش، بهداشت، پژوهش، تجارت، صنعت، خدمات عمومی (اداری، بانک، بیمه، گردشگری و...) ؛

تغییر پارادایم جهانی از عصر صنعتی به عصر جهانی شدن ارتباطات و انفجارفناوری  که عصر فراصنعتی نامیده می‌شود، موجب شکل گیری جامعه فناوری وآماری و اقتصاد دانش بنیان و مدیریت دانش گردیده است. از این منظر، جامعهفناوری  را جامعه ای می دانند که در آن فناوری های ارزان تولید داده های دیجیتالی، ذخیره سازی، انتقال، فراوری و پردازش آنها استفاده عمومی داشته و این عمومیت یافتگی با نوآوری سازمانی، علمی، فنی، تجاری، اجتماعی و حقوقی همراه شده و تحولات همه جانبه ای را در زندگی بشر به وجود آورده است.

این شاخصه ها و ویژگی ها به طور اجمال در ذیل معرفی می شوند:

-        با تاکید بر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران،  معیار فناوری؛ کاربرد وسیع فناوری های پیشرفته مبتنی بر دانش فنی و کتابخانه های الکترونیکی از بارزترین مشخصه های جامعه فناوری و آماری  است لذا  اندیشکده موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان  با رویکردی منطبق با فراز های سند چشم انداز بیست ساله فعالیت می نماید.

-        اندیشکده موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان ، قصد دارد در تقویت و توسعه مبانی جامعه فنا وری   و آماری که مبتنی بر زیرساختی از فناوری های تولید، ذخیره سازی، پردازش و تبادل فناوری  بنا نهاده شده است چشم انداز و اهداف و ماموریت خود را تدوین  و همسو نماید.  به همین دلیل یکی از مسیرها برای دستیابی به این جامعه نوین، بکارگیری فناوری های مرتبط است توسعه جامعه فناوری وآماری  سبب می شود تامنابع انسانی  نه تنها سبب بهبود عملکرد بخش های مختلف اقتصادی شود، بلکه خود به شکل کالایی با ارزش اقتصادی درآمده و فعالیت های مربوط به تولید، ذخیره سازی، انتقال و پردازش فناوری نیز منجر به ارزش افزوده اقتصادی  شوند. هر چه نسبت ارزش افزوده فناوری وآماری  به ارزش اقتصادی سایر فعالیت ها بیشتر شود، صفت فناوری  بیشتر به جامعه تعلق می گیرد.

به عبارت دیگر دسترسی به حجم بیشتری از فناوری وآمار با ارزش، معیار رتبه بندی طبقات و اقشار مختلف اجتماعی  را بوجود می آورد.  در جامعه فناوری  در حوزه فرهنگ، توسعه دامنه تعامل و تقابل گسترده فرهنگ ها را موجب می‌گردد. به دلیل ارزش اقتصادی، اجتماعی و ورزشی در جامعه این تعامل بین فرهنگ ها، می تواند منجر به استیلای فرهنگ هایی شود که تأکید بیشتری بر بکارگیری افناوری  و بی پروایی و صراحت در تبادل افناوری  گوناگون و بویژه مبادله متمرکزفناوری آماری  در زمینه های اجتماعی، ورزشی ، اقتصادی و فرهنگی دارند. به تعبیری، فناوری در جامعه ورزشی واقتصادی   به پشتیبانی از فرهنگ هایی برمی خیزد که گردش آزاد و سریع تر و به تبع، جایگاه برتر آن را بهتر تبلیغ و تضمین کنند.

-        رویکرد اندیشکده موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان  در مواجهه با سناریوها و روندهای جهانی  :

o      کمک به شناسایی روندهای جهانی توسعه به سیاست گذاران، برنامه ریزان، مدیران و تصمیم گیران تا واقعیت های جهان را درک نموده و دانش کافی و لازم از عرصه های مختلف فناوری به دست آورند و رویکردهای حاکم و اثرگذار فناوری جهانی از دیدگاه های مدیریت و ارزیابی نمایند.

o       پس از ظهور، گروهی از کشورها توانسته اند با بهره گیری از این فرصت،  شکاف توسعه خویش را با برترین های جهان کاهش دهند و سطح شاخص های توسعه یافتگی را با سرعت بهبود بخشند اندیشکده موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان در راستای تسهیل این اقدام فعالیت های متعددی  می نماید.

o      اندیشکده موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان در راستای تحولات فناوری، رویکردها و نوآوریهای مختلف و به طور  اختصاصی به موارد زیر توجه و اهتمام  ویژه ورزیده است:

o      یکی از رویکردهای مهم فناوری ها، یکپارچه شدن و همگراشدن آنها می باشد که از جمله اهداف  اصلی اندیشکده موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان  می باشد. این روند توسعه به گونه ای است که انواع فناوری ها این حوزه را به سوی همدیگر همگرا نموده و  افزایش کیفیت خدمات، یکی دیگر از ابعاد روند توسعه، رشد ظرفیت ها است.

o      اندیشکده موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان در تلاش است تا اهداف چشم انداز 1404 هجری شمسی کشور محقق شوند  و سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی و ارتباطات و فناوری  کشور و امنیت فضای شبکه و تبادل اطلاعات موردتوجه قرار گیرند.

o      تدوین راهبرد مناسب گزینش فناوری و افزایش سطح قابلیت آن

 

کلید واژه ها

در ابتدا واژگان کلیدی که در این سند مورد استفاده قرار گرفته معرفی شده و سپس به تشریح بیانیه ـ بیانیه ارزش ها، بیانیه چشم انداز، بیانیه مأموریت پرداخته می شود، در قسمت معرفی حوزه های راهبردی، پس از معرفی هفت حوزه آن، اهداف بنیادین، جهت گیری ها، راهبردها و راهکارهای هر حوزه در ذیل آن بیان می گردد.

-        ارزش های راهبردی:  ارزش ها تصویر آینده یک کشور را نشان می دهند. ارزش هایی راهبردی تلقی می شوند که ارتباط مستقیم با منافع حیاتی و اولیه و ثانویه یک جامعه داشته، در برگیرنده اصول اعتقادی و اساسی جامعه است و به عنوان اصول راهنما برای همگان، ارزش و اهمیت ذاتی و محوری دارند.

-         بیانیه چشم انداز: بیانیه چشم انداز تصویری است از وضعیت یک کشور زمانی که به اهداف و راهبردها خود دست یافته باشد. این بیانیه به نحوی تنظیم می شود که چالش های راهبردی و هدف های تعیین شده کیفی در سند، ارتباط مستقیم و معناداری با یکدیگر داشته باشند؛ نیازهای جامعه را در آینده و حال به عنوان هماهنگی بین جامعه و تصویر آینده در بیان کلمات و جملات یکسان نماید و از کلمات و جملات آرمانی، قابل دست یافتنی، ارزشی و مقدس و نهادینه شده برای عبارت پردازی سند استفاده شود.

-         بیانیه مأموریت : مأموریت اهداف بنیادین کشور را به تصویر می کشد. در حالیکه چشم انداز تصویر کشور پس از نیل به اهداف را نشان می دهد. حوزه های راهبردی قلمروهای اساسی که نقش محوری در ارتقاء جایگاه کشور دارد را بررسی می کند. تعمیق، تبیین و گسترش کلان عملکرد حوزه اقتصاد و ورزش ایرانیان

-        ارائه‌ سیاست، راهبرد و راهکار در سطوح نظری و عملیاتی برای تداوم عملکرد حوزه اقتصاد و ورزش ایرانیان در دو حیطه ذکر شده

-         

-        الگوی پیشرفت

-        تدوین و پیشنهاد سیاست های کلان عملکرد حوزه ورزش واقتصاد  ایرانیان متناظر با عملکرد نظام جمهوری اسلامی در راستای الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

-        اقتصاد مقاومتی

-        سنجش عملیاتی نماگرهای اقتصادی کشور و مقایسه آنها با سیاست های تدوین شده‌ کلان در حوزه اقتصاد مقاومتی، تبیین نظری اقتصاد مقاومتی و ایجاد راهکارها مشترک فعالیت بین حوزه ورزش واقتصاد

-         راهبرد: راهبرد، چگونگی حرکت یک کشور در جهت تحقق مأموریت و اهداف تعیین شده را نشان می دهد. راهکارها ، مجموعه ای از بدیل ها به منظور طی نمودن یک راهبرد می باشد.

-        بیانیه ارزش ها : ارزش های بنیادی که مبتنی بر آرمان های قانون اساسی، سند چشم انداز ملی و سیاست های کلی کشور جهت بهره گیری گسترده و همه جانبه برای رشد و تکامل جامعه و توسعه آینده می باشند.

-         

رویکرد تلفیقی دراندیشکده موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان :

-        با توجه به بیانیه های مأموریت،  چشم انداز و تأمین نیازهای حال و آینده جامعه و توجه به تلفیق، عملا  چهار رویکرد دراندیشکده  موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان مورد نظر است:

o      فرصت محوری (توجه به اهداف چشم اندازکشور)

o      کارکردگرایی (توجه به نظام ملی نوآوری فناوری)

o      موضوع محوری (جمع آوری فناوری و آماری  و بررسی تطبیقی کشورهای منتخب جهان)

o       نیازسنجی و مسأله محوری (برنامه ریزی با توجه به آسیب شناسی در ورزش واقتصاد ).

 

راهکارهای پیشنهادی  و راهبردها

-         در سند راهبردی اندیشکده موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان  در حوزه های زیر پیشنهاد می‌گردد:

o      مشارکت در ایجاد شرایط حصول اطمینان از کاربرد در همه ابعاد زندگی و سیستم های اجتماعی، ورزش واقتصادی و فرهنگی در راستای ایجاد تحولی بزرگ در شیوه زندگی، کار و فعالیت

o      کمک به تسهیل شرایط و سهولت حضور اجتماعی ایثارگران، جانبازان و معلولان جسمی حرکتی در جامعه، و بستر سازی فعالیت های داوطلبانه و سایر فعالیت های اجتماعی در حوزه ورزش واقتصاد

o       مشارکت در ایجاد جهت گیری های راهبردی در حفظ هویت در فضای الکترونیکی، گسترش و تعمیق آن با تاکید اشاعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی

o      آموزش  نیروی متخصص و همکاری با سازمان ها و نهادها در ایجاد فرصت برای افراد جامعه  تا فارغ از محدودیت های زمان و مکان و با استفاده از ابزار گوناگون فناوری  بتوانند در نقاط مختلف کشور و جهان به صورت صوت و تصویر و ویدئو کنفرانس از آموزش بهره گیری نمایند .

o       راهبردها

§       توجه به استانداردسازی و حمایت از توسعه و پشتیبانی خط و زبان فارسی در نرم افزارهای کاربردی و علمی

§       مشارکت با سازمان ها و نهادها به منظور توسعه و تقویت مراکز تولید محتوای ورزشی واقتصادی مطابق با آداب و رسوم مناطق مختلف کشور

§       کمک به فراهم کردن فرصتهای برابر، عادلانه و امن برای ورزش واقتصاد

§       حضور فعال در ایجاد نظام اطلاع رسانی صحیح، سریع و به موقع برای عموم در حوزه ورزش واقتصاد

§        مشارکت در ارتقای سطح  آگاهی عمومی و سواد دیجیتالی جامعه و مشارکت در تحول جامعه با افزایش آگاهی عمومی و سواد دیجیتالی در ورزش واقتصاد

§       کمک به توسعه و فراهم آوردن امکانات آموزسی  جهت بهره گیری از فضای الکترونیک

§       مشارکت در آموزش روش های بهره گیری در حوزه ورزش واقتصاد

§       مشارکت در افزایش دانش و مهارت در ورزش واقتصاد  جهت بهره مندی از مزایای سبک زندگی

§       کمک به سازمان ها و نهاد ها در تقویت فرایند آموزش در ورزش واقتصاد

§       مشارکت فعال در افزایش سطح آگاهی متخصصان برای تحقیق و پژوهش در سطوح تحصیلات تکمیلی و مهندسی و مهارت آموزی نیروی کار در ورزش واقتصاد  از محورهای اساسی در این حوزه راهبردی

§       کمک به ارتقاء سطح دانش منابع انسانی در سطوح مختلف ورزش و اقتصاد  آموزش رسمی، آموزش شغلی و آموزش فراگیر بدور از تاثیر گذاری محدودیت های جغرافیایی، فیزیکی و اقتصادی

§       مشارکت در نیازسنجی و برنامه ریزی توسعه ورزش واقتصاد   

§       مشارکت در توسعه ظرفیت های آموزشی فنی و حرفه ای مورد نیاز برنامه های توسعه توأم با سازماندهی مؤثر منابع و امکانات کشور. در حوزه ورزش واقتصاد  

§       مشارکت درآموزش و به سازی تخصصی و حرفه ای منابع انسانی  در ورزش واقتصاد

§       کمک به توانمندسازی دانش آموزان در بهره گیری در تمامی سطوح آموزش عمومی مطابق با استانداردهای روزجهانی با همکاری سازمان های مرتبط در حوزه ورزش واقتصاد

§       مشارکت در برنامه های ورزش واقتصاد در تقویت خلاقیت فکری و قدرت ذهنی و تفکر منطقی برای نوآوری . واستعداد یابی

§       تشویق متخصصان فنی در حوزه ورزش واقتصاد  و محققین در جهت کشف استعدادها  جدید و افزایش کیفی و کمی

§       مشارکت و بستر سازی درجهت تسهیل آموزش های رسمی مبتنی بر مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان های کوچک و بزرگ با گسترش شبکه اینترنت و هوشمندی مدارس

§       تقویت تعامل مدارس داخلی با یکدیگر و مدارس خارج از کشور جهت پرورش منابع انسانی در سطح کلاس جهانی.  در حوزه ورزش واقتصاد

§        

§       تشویق، ترغیب و حمایت از تحقیقات تقاضامحور

§       حمایت از تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهش

§       مشارکت در ایجاد نظام چند جانبه همکاری بین نهادهای تولید دانش، صنعت و دولت

§       تحلیل بازار و آسیب شناسی و رفع موانع موجود در بازاریابی، تولید و صادرات محصولات

§       مشارکت و زمینه سازی توسعه شبکه های پژوهش و نوآوری در سطح ملی و برقراری ارتباط مؤثر بین شبکه های پژوهش و نوآوری ملی و بین المللی

§       کمک به تدوین استاندارد و استانداردسازی فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی جهت بالابردن کیفیت ورزش واقتصاد  برای حضور در عرصه های منطقه ای و بین المللی

§       حضور فعال در مجامع تحقیقاتی و پژوهشی بین المللی به منظور ارتقاء کیفی پژوهش و نوآوری در کشور

§       همکاری در راستای تقویت و پیاده سازی فرهنگ کارآفرینی، مدیریت نوآوری و مدیریت ریسک در کشور در حوزه ورزش واقتصاد

§       ایجاد زمینه های بروزمانی با مطالعه، بررسی و پایش مستمر و کسب اطلاع از نوآوری در سطح جهانی  در حوزه ورزش واقتصاد

 

هدف از تدوین سند راهبردی  :

صنعت هوشمند سازی  در جهان جوان و بازارهای آینده آن رو به گسترش است. در این حوزه،  زیرساخت های لازم در کشور فراهم شده است و نیروی انسانی تحصیل کرده که توانایی تولید محصول و خدمات نوین بسته های نرم افزاری و ارائه خدمات کاربردی را در سطح جهانی داشته باشد، روزبه روز بیشتر شده اند. سهم ایران از بازارهای رو به رشد منطقه جهانی بسیار اندک است و تأثیر کاربرد این فناوری در همه سیستم های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک فرصت راهبردی برای جامعه ایرانی است که بهره گیری به موقع از این فرصت می تواند ظرفیت های اجتماعی، ورزش و اقتصادی و زیرساخت های ارتباطی کشور را بهبود بخشد.

 لذا جهت گیری های راهبردی رویکرد این حوزه را افزایش می دهد

واندیشکده   موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان  به عنوان پیشران بر افزایش سهم بازارهای فراملی با افزایش توانایی رقابت پذیری و تقویت بخش غیردولتی در کشور، تمرکز دارد. کمک به  ارتقاء کیفیت محصولات تولید داخل و اولویت بخشیدن به سهم بازارهای منطقه ای و جهان، همچنین مشارکت و  تسهیل تأمین نیازهای داخلـی و حضور فعـال در عرصه بیـن المللی از جهت گیری های کلی مطرح در این حوزه می باشد

 

راهبردهای هدف بنیادی :

·       تلاش در راستای دستیابی به سهم مناسب از بازار جهانی کالا و خدمات

·       انجام مطالعات تطبیقی به منظورانتخاب بازار هدف جهت صدور محصولات و رزش واقتصاد

·       مشارکت در ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات جهت رقابت پذیری صادرات آنها.

·        تلاش در راستای تامین منابع و  جذب سرمایه گذاری مستقیم بومی و خارجی در ورزش واقتصاد .

·        کمک به ایجاد سرمایه گذار جهت کمک به ایده های نوآورانه

·       ایجاد فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان کالا و خدمات . از طریق نمایشگاه های مجازی

·       مشارکت ایجاد نظام استانداردسازی و ارزیابی کیفی در مسیولیت اجتماعی  

·       برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها و مشارکت در حمایت مالی و معنوی تولیدکنندگان کالا و خدمات

·       کمک در به کارگیری فناوری  در تمامی موسسه  جهت گسترش مبادلات تجاری با مشتریان در سراسر کشور و جهان ( با هدف گسترش بازار)

 

حوزه کسب و کار

دامنه این حوزه مشتمل بر کلیه فعالیت های اقتصادی، ادر حوزه های جتماعی، فرهنگی، گردشگری، علمی، آموزشی و..  است  کاربرد این فناوری در سایر بخش های اجتماعی و اقتصادی موجب تسهیل در ارائه خدمات، کاهش هزینه ها، انتشار فناوری و افزایش و توسعه تجارت الکترونیک می شود که در اصل فناوری  مدارکردن کسب و کارها از این شیوه تبعیت می کند

 

 

 

 

اهداف بنیادی :

·       توسعه کاربرد علوم بنیادین به عنوان توانمندساز برای چابک سازی، انعطاف پذیری و گسترش شبکه های ارتباطی، و آموزش  و الکترونیکی و پیوند شبکه ای دفاتر کار، شرایط ویژه ای را فارغ از سن و جنس ایجاد نموده و افراد می توانند در محل مورد نظر خود زندگی کنند، بدون اینکه نیازمند روش های حمل و نقل فیزیکی باشند و از این طریق کاهش هزینه ها و ارتقاء بهره وری را در سطح ملی به دنبال خواهد داشت.

·        بهره گیری از شبکه ها در فعالیت های تولیدی، توزیعی و بخش اقتصادی که موجب صرفه جویی در منابع انرژی و چابکی نیروی کار خواهد شد.

·       مشارکت در ایجاد فرصت های کسب وکار در این حوزه نوظهور و عصر فراصنعتی برای جوامع جوان و تحصیل کرده

·       ایجاد بستر لازم در راستای  جهت گیری های راهبردی تقویت کارآفرینی، افزایش بهره وری، بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی، صنعتی، خدماتی و تولیدی با کاربرد گسترده

·       کمک به رونق کسب و کار الکترونیکی؛ توسعه فعالیت های رقابتی و گسترش نظام اطلا ع

·       مشارکت در گسترش زیرساخت ها و نیاز روزافزون جامعه همراه با امکان سرمایه گذاری در حوزه های جدید.

·       کارآفرینی در حوزه های کسب وکار الکترونیکی با توسعه زیرساخت ها در حوزه ورزش واقتصاد

·       کاربرد فناوری  در افزایش سرعت مبادلات پرحجم و با ارزش در حوزه ورزش واقتصاد

·       تشکیل بازارهای ترکیبی «بنگاه به بنگاه» و «بنگاه به مشتری» در ابعاد داخلی و خارجی در حوزه ورزش واقتصاد

·       مشارکت در ایجاد و گسترش بازارهای بدون مرز در حوزه ورزش واقتصاد

·       کمک به چابک سازی فرایندهای کسب و کار با استفاده از فناوری در حوزه ورزش واقتصاد

·       مشارکت در  پیوند بخش فناوری  و سایر بخش های اقتصادی جامعه  در حوزه ورزش واقتصاد

چشم انداز سند راهبردی  اندیشکده موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان

مجموعه اندیشکده سفیر همدلان ،  مرکزی توانمند، پیشرو و تأثیرگذار در ارائه و توسعه خدمات در کشور و در تعامل فعال و مستمر در سطح ملی و بین‌المللی به‌منظور ارائه خدماتی در تراز مجرب ترین مراکز بین المللی است.  

عملکرد اندیشکده موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان ، تلاشی است برای داشتن یک مجموعه موفق در سطح بین الملل  است ، که با اعتماد سازی در میدان ورزش واقتصاد  خود در راستای  ارائه خدمات برجسته و تخصصی، صیانت از حقوق اعضای هیئت علمی خود و همکاری صادقانه با سازمان ها و نهادها پیرامون ارائه محصولات و خدمات نوآورانه فناوری  و ارتباطات شکل گرفته است.".

ماموریت

·       ارائه مجموعه ای از برنامه ریزی در حوزه ورزش واقتصاد امکان می دهد رش آن  را تقویت کنند ، منابع انسانی را پروژه را بهبود بخشند و از موفقیت و سودآوری بیشتری برخوردار شوند.

·       جذب ، توانمند سازی و حمایت از افراد مستعد وفرهیخته  متعهد در  خدمت در حوزه ورزش واقتصاد  با هدایت بر مبنای سیاسیت های تدوین شده سازمان با هدفی مشترک و اطمینان از ارائه راه حل های ناشی از تغییرات تکنیکی[1]،  به عنوان یک نشانگر قوی و مورد پذیرش.

·       ارائه راه حل های نوآورانه که باعث رشد بیشتر  بیشتر و رقابت سالم و هدفمند در حوزه ورزش واقتصاد

·       متناظر با برنامه های توسعه و سند راهبردی فناوری  کشور در راستای توسعه اقتصادی، کارآفرینی و برنامه تحول کشور حمایت مینماییم.

·       ارائه خدمات فناوری  و ارتباطات، از مسیرهای متنوع اما یکپارچه، روزآمد، پایدار و امن برای ه ، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی در حوزه ورزش واقتصاد

·       مشارکت در تسهیل فناورانه پایش، راهبری در مسئولیت اجتماعی  

۶- مدیریت کارا و اثربخش داده‌، فناوری  و دانش در سطح ملی با نگاهی جامع‌، یکپارچه و نظام مند؛

حضور فعال و اثربخش در نهادهای عالی حوزه ورزش واقتصاد

به‌منظور تحقق این اهداف و ایجاد الگویی برتر در حوزه ارائه خدمات فناوری  و ارتباطات، لازم است تا مجموعه پیشگامان سیستم های هوشمند ایرانیان با دقت روندهای توسعه فناوری  و ارتباطات ملی و بین المللی را رصد و با درک به‌هنگام فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه، زیرساخت‌های لازم را برای استفاده بهینه  فراهم آورد. بدین‌منظور این مرکز متعهد به ارائه خدمات زیر می‌باشد:

نیازسنجی، تحلیل، طراحی، برنامه‌ریزی و تأمین زیرساخت ارتباطات در سطح ملیدر حوزه ورزش واقتصاد

کمک به تدوین برنامه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه فناوری  و فضای مجازی

مشارکت در نوآوری و ارتقای کیفیت و کمیت ارائه خدمات ملی با فراهم آوردن خدمات یکپارچه و روزآمد فناوری ؛

-        کمک به راه‌اندازی نظام هوش سازمانی؛

-         مشارکت در استقرار نظام مدیریت دانش و ارتباطات؛

-        همکاری در ارائه خدمات آموزش فناوری ؛

-         توجه به یادگیری مستمر و ارتقای توانمندی‌ها فنی و مدیریتی همکاران دراندیشکده  موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصادایرانیان  و مشارکت در پایش و

ارزش های سازمانی در مجموعه اندیشکده  موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد ایرانیان:

1.   رضایت

2.   تعهد به تعالی

3.   خلاقیت و نوآوری

4.   نظم و انضباط

5.   مسئولیت پذیری‌

6.   ارتقاء دانش سازمانی

7.   چابکی و انعطاف‌پذیری

8.   اعتماد و صداقت

9.   التزام به محرمانگی فناوری

10. وجدان کاری و پاسخ‌

11.   کار تیمی

راهبردهاي كلان

الف- ايجاد تحول در كميت و كيفيت خدمات وگسترش كمي و كيفي در فن آوری و هوشمند سازی

ج- گزينش مناسب و ارتقاء كيفي اعضاء هيأت علمي و توسعه توان ايشان به سوي پژوهش محوري؛

د- بسترسازی توسعه مراكز تحقيقاتي، پژوهشي و فنآوري و گسترش كمي و ارتقاء كيفي پژوهش در همه ابعاد و زمينه‌ها (ارجمله پژوهش هاي بنيادي و كاربردي با توجه به نيازهاي اساسي فن آوری در جامعه و كشور)؛

ه- توسعه ارتباط با جامعه ملي و بين‌المللي  و گسترش منابع فنا وری  مرتبط؛

و- ايجاد فضاي مناسب و نيز ارائه امكانات براي رشد و تعالي معنوي همه اعضاء موسسه مطالعات بین الملل سفیر همدلان ورزش و اقتصاد کشور؛

ز- مشارکت در توسعه امكانات كالبدي و تجهيزات مورد نياز به منظور دستيابي به اهداف كلان در سطح ملی  و بین المللی؛

        رئیس هیئت مدیره وهیئت امنا

اندیشکده سفیر همدلان ورزش واقتصاد ایرانیان

                                                                            دکتر سعید نیک نام