آیین نامه اجرایی

 

                                         بسمه تعالي

آئين نامه اجرايي انديشكده سفير همدلان ورزش واقتصاد ايرانيان

           متشكل از كنسرسيوم دو موسسه

 موسسه مطالعات بين المللي سفير همدلان ورزش ايرانيان و           

  موسسه مطالعات بين المللي سفير همدلان اقتصاد ايرانيان

وتابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران وتابع قوانين كشور جمهوري اسلامي ايران است

ماده 1   تعريف

موسسه مطالعات بين المللي سفير همدلان ورزش واقتصاد ايرانيان

موسسه اي است غير دولتي مستقل وغير انتفاعي

كه در آئين نامه  اجرايي انديشكده سفير همدلان ورزش واقتصاد ناميده ميشود

 

انديشكده مجموعه اي علمي وانديشه محور است كه در حوزه ايده پردازي وتصميم سازي و مدل سازي  با بهره مندي از سرمايه نخبگان دانش آموختگان فعالان اقتصادي و ورزشي به مثابه يك پل ارتباطي با رويكرد مديريت علمي جهت ارتقاءظرفيت هاي علمي اقتصادي و ورزشي  واجرايي در راستاي اهداف وقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود

ماده 2  اهداف و رسالت انديشكده

1 مطالعات علمي و پژوهشي در خصوص اخلاق در  ورزش واقتصاد با همكاري دانشگاه هاي كشور

2 ايجاد تعامل بين اتاق هاي بازرگاني وفدراسيون هاي ورزشي و جذب سرمايه گذاري در خصوص كشف استعدادهاي ورزشي وايجاد تعامل بين  ورزش واقتصاد با مركز پژوهش هاي وزارت آموزش وپرورش

3 هدايت نمودن منابع مالي جامعه اقتصادي به سمت استعدادهاي ورزشي

4 كمك وايجاد تعامل به فدراسيون هاي ورزشي واتاق هاي بازرگاني  در

 جهت شكوفا شدن وخلاقيت

5  كمك به آموزش وپرورش در جهت جذب وكمك به استعدادهاي ورزشي

 واقتصادي

6 راه اندازي يك سايت اطلاع رساني وپشتيباني از ورزش واقتصاد  و

خصوصا معرفي فدراسيون هاي ورزشي به جامعه اقتصادي و حمايت

از جامعه دانش آموزي و دانشجويي  در ورزش واقتصاد

 

 

 

 

ماده3  وظايف و خدمات انديشكده

برگزاري سمينارها  آموزشي اخلاق در ورزش واقتصاد بر پايه ايزو 26000 مسئوليت اجتماعي با همكاري دانشگاه هاي كشور وآموزش برترين نوآوري ها و ارائه گواهينامه هاي آكا دميك وعلمي

ارائه جايزه ساليانه سفيرخدمت  و  ارائه گواهينامه  ايزوي 26000 مسئوليت اجتماعي به فرهيختگان عرصه خدمت در كشور

برگزاري كارگاه هاي ايجاد تعامل بين جامعه اقتصادي با جامعه ورزشي و شكوفايي استعدادهاي درخشان وپرورش وحمايت از دانشجويان  با همكاري دانشگاه هاي كشور ومراكز بين المللي ودانش آموزان با همكاري مركز پژوهش هاي آموزش وپرورش

مدل سازي در ورزش واقتصاد

سياست گذاري علمي واقتصادي وورزشي از طريق هم افزايي با مراكز علمي داخل وخارج

استفاده از ظرفيت هاي منابع انساني موجود اعم از فعالان اقتصادي ورزشي فارغ اتحصيلان دانشگاهي رشته هاي مرتبط وطراحي سازو كار علمي

برقراري ارتباط اصولي با مجامع بين المللي با محوريت ورزش واقتصاد واستانداردهاي جهاني

تهيه وتدوين بولتن هاي آموزشي با همكاري مركز پژوهش هاي آموزش وپرورش

انجام تحقيقات علمي در حوزه ورزش واقتصاد با محوريت دانشگاه هاي سراسر كشور

برگزاري نمايشگاه هاي مجازي اختصاصي بصورت همزمان

ارائه دفاتر مجازي به هيئت رئيسه انديشكده

ارائه سند چشم انداز در اقتصاد وورزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 4    اركان انديشكده موسسه سفير همدلان ورزش واقتصاد

انديشكده يك مجموعه به هم پيوسته است كه در حوزه هاي خلاقيت ونوآوري در ورزش واقتصاد ميپردازد و  بررسي وتحليل وطراحي الگو ومدل و تدوين راهبرد وتدوين نقشه راه ومطالعه تطبيقي

رئيس هيئت مديره موسسات  وظيفه انتخاب  انتخاب  مديريت انديشكده  انتخاب مدير روابط عمومي ورسانه كار گروه هاي تخصصي و تدوين وتائيد اساسنامه انديشكده  به عهده رئيس هيئت مديره موسسات خواهد بود  خواهد بود   

 

هيئت امنا   از سوي هيئت مديره موسسات انتخاب ميگردند

بالاترين ركن انديشكده محسوب ميشوند

منتخب وغير موظف و 30 نفر ميباشند

هيئت رئيسه  از سوي هيئت مديره موسسه انتخاب ميگردند

منتخب وغير موظف ومتشكل از رئيس ونايب رئيس ودبير اتاق هاي بازرگاني وفدراسيون هاي  ورزشي خواهند بود  180 نفر

منتخب ومتشكل  وغير موظف از اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها سراسر كشور خواهند بود 50 نفر

منتخب  وغير موظف از اعضاي روساي هيئت هاي ورزشي سراسر كشور  50 نفر

ماده 5  اعضاي افتخاري و مدعو

وزير محترم ورزش

وزير محترم اقتصاد

وزير محترم صنعت ومعدن

وزير محترم آموزش وپرورش

 

ماده 6   دبير خانه انديشكده در محل مورد تائيد هيئت مديره موسسات

مجمع سالانه  بصورت عمومي وعادي متشكل از اركان انديشكده جهت هم انديشي در جهت ارتقائ دانش فني  وتصويب پيشنهادات موثر كه مورد تائيد هيئت امنا قرار خواهد گرفت

مجمع فوق العاده انديشكده با درخواست رئيس هيئت مديره موسسات  وتائيد يك سوم هيئت امنا خواهد بود  و دستور جلسه توسط رئيس هيئت مديره موسسات اعلام ميگردد

تبصره   ايجاد واحد هاي تابعه طبق مصوبه هيئت رئيسه موسسات

 

 

 

ماده 7  احكام موظف وغير موظف

كليه احكام  وتفاهم نامه ها و گواهينامه ها ي آموزشي از  سوي رئيس هيئت مديره

 موسسات صادر ميگردد 

در صورت غيبت رئيس هيئت مديره نايب رئيس وظيفه را به عهده خواهد گرفت

ماده 7   وظائف دبير اجرائي

دبير اجرائي مجري دستورات است كه از سوي رئيس هيئت مديره صادر ميگردد

تهيه وتنظيم پيشنهادات اعضاي هيئت رئيسه

شركت در جلسات

تهيه وتقويم عملكرد سالانه و برنامه هاي انديشكده به اعضاي هيئت امنا ورئيس هيئت مديره موسسات

تهيه وبرنامه ريزي جهت كميسيون هاي تخصصي هيئت رئيسه وبرنامه ريزي جلسات اعضاي هيئت رئيسه با رئيس هيئت مديره موسسات

تنظيم جلسات دوره اي رئيس هيئت مديره  با اعضاي اركان انديشكده بصورت منظم 

ماده 8  انتخاب خزانه دار

 كليه موارد مالي از سوي رئيس هيئت مديره موسسات و خزانه دار منتخب از سوي رئيس هيئت مديره خواهد بود و كليه حمايت مالي اعضا هيئت امنا وهيئت رئيسه وخيرين  در جهت حمايت و  ارتقاء سطح علمي وآموزشي انديشكده بكار گرفته خواهد شد

ماده 9   منابع مالي از سوي هيئت امنا وهيئت رئيسه و خيرين  تامين خواهد شد  

مبلغ ورودي انديشكده سالیانه واز سوي رئیس هیئت مدیره تعيين ميگردد

ماده 10 ايجاد مدرسه انديشه ورزي در اقتصاد وورزش

اين اساسنامه در 10ماده مورد تائيد اعضاي هيئت امنا قرار گرفت